Cursos d'Alemany A1

Alemany - nivell A1 (100h)
En aquest curs, els estudiants principiants o amb algun coneixement previ assoliran el nivell A1 segons el Marc Europeu. L'enfocament comunicatiu facilitarà l'adquisició ràpida i eficaç de les estructures bàsiques per aconseguir la integració en la vida quotidiana i en un context professional. Molt aviat, els estudiants seran capaços de trobar i entendre informació en textos autèntics i fàcils, podran entendre el missatge principal en conversacions senzilles amb natius i comunicar-se amb estructures bàsiques. A més, podran escriure petits missatges i correus electrònics.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

827,00€

Tarifa reduïda

870,00€

Tarifa general

957,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Kachel, Renate
Aula: 303

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació