Cursos d'Alemany A1

Alemany - nivell A1 (100h)
En aquest curs, els estudiants principiants o amb algun coneixement previ assoliran el nivell A1 segons el Marc Europeu. L'enfocament comunicatiu facilitarà l'adquisició ràpida i eficaç de les estructures bàsiques per aconseguir la integració en la vida quotidiana i en un context professional. Molt aviat, els estudiants seran capaços de trobar i entendre informació en textos autèntics i fàcils, podran entendre el missatge principal en conversacions senzilles amb natius i comunicar-se amb estructures bàsiques. A més, podran escriure petits missatges i correus electrònics.Curs 2020-2021. Selecciona un curs i matricula't

Curs 2020-2021

Preu per l'incorporació al curs de febrer a maig *

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
* Incorporació a la segona part: consulteu amb el coordinador.
Grup: A0
Professor/a: Kachel, Renate
Aula: 303

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació