Cursos d'Alemany B1

Alemany - nivell B1 (100h)
En aquest curs, els estudiants assoliran el nivell B1 segons el Marc Europeu. L'objectiu del curs és arribar a un ús més autònom de la llengua. Els estudiants podran mantenir una conversa senzilla amb més fluïdesa sobre els aspectes de la vida personal o professional. Treballaran amb materials autèntics relacionats amb els seus interessos, permetent així ampliar el vocabulari, introduint-hi camps semàntics més complexes. Podran redactar de forma senzilla textos de contingut personal i formal: resumir esdeveniments, expressar els seus sentiments, formular queixes, donar consells o instruccions. Al llarg del curs, els estudiants aniran familiaritzant-se amb els continguts dels exàmens oficials del nivell B1.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

827,00€

Tarifa reduïda

870,00€

Tarifa general

957,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: C0
Professor/a: Riebenbauer, Michael Josef
Aula: 2016
Grup: A0
Professor/a: López Ferrer, Isabel
Aula: 303

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació