Cursos de francès A2

Francès - nivell A2 (100h)
En aquest curs, els estudiants assoliran el nivell A2 segons el Marc Europeu. L'enfocament comunicatiu permetrà utilitzar estructures més complexes com frases subordinades i ampliar l'ús dels temps verbals en passat. Els estudiants seran capaços d'extreure la informació important de documents escrits de caràcter senzill com correus electrònics, blogs, petits articles de premsa o reportatges. Aprendran a redactar correus electrònics de tipus personal i formal i a participar de forma senzilla en un blog. Així mateix, podran entendre converses senzilles en situacions diàries tant a nivell particular com professional i manifestar de forma senzilla el seu interès, donar algun consell i expressar la seva opinió.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

827,00€

Tarifa reduïda

870,00€

Tarifa general

957,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: A0
Professor/a: Pérez López, Clara
Aula: B3

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació