Cursos Intensius d'Anglès C1

Anglès - nivell C1 (exprés) (40 h)

100 % presencial


L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell pre-Proficiency a un nivell de Proficiency. La gramàtica se centra en el domini d'una amplia sèrie d'estructures amb un grau d'exactitud consistent en l'ús de les estructures complexes. El curs fa ús d'un repertori lèxic molt ampli, i s'amplia el vocabulari no familiar sobre temes generals, així com sobre temes més concrets. L'estudiant domina completament el llenguatge abstracte. S'utilitzen aproximadament 9000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi l'estudiant podrà entendre sense esforç els detalls i deduir el significat implícit en una amplia sèrie de contextos clars, així com de complexos o abstractes. Podrà entendre fàcilment parlants nadius de moltes nacionalitats i orígens diferents quan parlin amb un llenguatge habitual a velocitat normal, i podrá deduir sense esforç els detalls i inferir el llenguatge més complex i les idees abstractes. L'estudiant podrà comunicar-se espontàniament, amb fluïdesa i sense esforç, amb discursos llargs i complexos ben estructurats. La pronunciació serà clara i precisa, amb assajos molt encertats d'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud. L'estudiant produeix els sons individuals amb un alt grau de precisió.Preus Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

382,00€

Tarifa reduïda

402,00€

Tarifa general

442,00€

Consulta les tarifes.


Selecciona un grup i matricula't
Grup: 3A
Professor/a: Disponible properament
Inscripcio: del 2 de maig al 12 de juliol de 2022
Aula: Disponible properament
Grup: 3C
Professor/a: Disponible properament
Inscripcio: del 2 de maig al 12 de juliol de 2022
Aula: Disponible properament
Grup: 3B
Professor/a: Disponible properament
Inscripcio: del 2 de maig al 12 de juliol de 2022
Aula: Disponible properament

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació