Cursos d'Alemany B2.1

Alemany - nivell B2.1 (100h)
En aquest curs, els estudiants assoliran el nivell B2.1 (la primera meitat del nivell B2) segons el Marc Europeu. Els estudiants adquiriran la capacitat de comunicació espontània i podran mantenir una conversa fluïda amb un natiu. Seran capaços de fer una presentació sobre un tema del seu interès. A més, aprendran a diferenciar entre informació i opinió, utilitzaran estratègies per entendre el lèxic desconegut pel context. Sempre treballaran amb textos autèntics. Sabran resumir noticies, entrevistes o documentals que continguin opinions, la trama de pel·lícules i el contingut d'una novel·la.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

827,00€

Tarifa reduïda

870,00€

Tarifa general

957,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: A0
Professor/a: López Ferrer, Isabel
Aula: B4

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació