Cursos d'Anglès Bàsic Alt per Sèniors (+55)

Anglès - sènior suficiència-alt 1 (20h)
Curs adreçat a persones amb coneixements intermedis d'anglès que poden parlar de temes familiars i donar la seva opinió de manera fàcil, i són capaços d'entendre un parlant nadiu quan aquest parla de manera clara. Durant el curs, els alumnes milloren el seu coneixement de la llengua i són capaços d'entendre discursos complexos sobre temes familiars, programes de TV i notícies sobre l'actualitat, així com entendre pel·lícules en anglès estàndard. Els alumnes poden interactuar amb parlants nadius amb cert grau de fluïdesa i espontaneïtat i intervenir amb èxit en converses sobre temes familiars.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

223,00€

Tarifa reduïda

235,00€

Tarifa general

296,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Gregg, Jon
Aula: S2

Fitxa tècnica

Més informació