Cursos d'Italià A1 Semipresencials

Italià - nivell A1 (semipresencial) (50h)
El curs A1 semipresencial està adreçat a qui no pot assistir assíduament a les classes. Les hores presencials, dues cada setmana, s'aprofiten al màxim per la pràctica oral dels continguts, afavorint un ambient d'immersió en l'idioma mitjançant la simulació de les múltiples situacions de la vida quotidiana. Al llarg de la setmana l'alumne prepara i treballa online els continguts gramaticals i lèxics a traves diferents tasques amb el suport del professor.
En els cursos de nivell A1 s'aprèn a presentar-se, a parlar del que ens agrada, de la família i dels amics, dels hàbits, de la feina i del temps lliure; s'aprèn a interactuar, preguntar, contestar, expressar acord o diferencies, a llegir textos de la vida quotidiana, a entendre converses senzilles, presentacions, descripcions de persones i personatges...Curs 2020-2021. Selecciona un curs i matricula't

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

397,00€

Tarifa reduïda

418,00€

Tarifa general

460,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: C0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: D0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: F0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: E0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: A0
Professor/a: Zannier, Irene
Aula: B2

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació