Cursos d'Italià A1 Semipresencials

Italià - nivell A1 (semipresencial) (50 h)

50 % presencial + 50 % de treball autònom


El curs A1 semipresencial està adreçat a qui no pot assistir assíduament a les classes. Les hores presencials, dues cada setmana, s'aprofiten al màxim per la pràctica oral dels continguts, afavorint un ambient d'immersió en l'idioma mitjançant la simulació de les múltiples situacions de la vida quotidiana. Al llarg de la setmana l'alumne prepara i treballa online els continguts gramaticals i lèxics a traves diferents tasques amb el suport del professor.
En els cursos de nivell A1 s'aprèn a presentar-se, a parlar del que ens agrada, de la família i dels amics, dels hàbits, de la feina i del temps lliure; s'aprèn a interactuar, preguntar, contestar, expressar acord o diferencies, a llegir textos de la vida quotidiana, a entendre converses senzilles, presentacions, descripcions de persones i personatges...

Alumnes de mobilitat: Mireu també el curs intensiu de setembre a sota si voleu fer un curs del nivell A1 d'italià abans d'anar-vos-en d'Erasmus.Preus Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

399,00€

Tarifa reduïda

420,00€

Tarifa general

462,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Selecciona un grup i matricula't
Grup: 3A
Professor/a: Disponible properament
Inscripcio: del 2 de maig al 12 de juliol de 2022
Aula: Disponible properament

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació