Cursos d'Italià de nivell A1 per videoconferència

Italià - nivell A1 (videoconferència) (50h)
El curs A1 videoconferència exprés 50/50 combina el treball online (25h) en una plataforma d'aprenentatge amb classes per videoconferència (25h) per practicar la part comunicativa i l'objectiu és acabar d'ajudar l'estudiant a assolir un nivell de A1.

Les classes per videoconferència s'aprofiten al màxim per la pràctica oral dels continguts, afavorint un ambient d'immersió en l'idioma mitjançant la simulació de les múltiples situacions de la vida quotidiana. Al llarg del curs l'alumne prepara i treballa online els continguts gramaticals i lèxics a traves diferents tasques amb el suport del professor.

En els cursos de nivell A1 s'aprèn a presentar-se, a parlar del que ens agrada, de la família i dels amics, dels hàbits, de la feina i del temps lliure; s'aprèn a interactuar, preguntar, contestar, expressar acord o diferencies, a llegir textos de la vida quotidiana, a entendre converses senzilles, presentacions, descripcions de persones i personatges...

Selecciona un curs i matricula't

Curs 2019-2020

Preu del curs

Tarifa especial

428,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Tarifes pendents d'aprovació pel Consell Social de la UB.
Grup: 3A
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: 3B
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properamentCom a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació