Acreditació de coneixements d'idiomes pre-Erasmus

generic

Acreditació de coneixements d'idiomes pre-Erasmus
L'EIM ofereix als sol·licitants a les places de mobilitat internacional la possibilitat d'acreditar el nivell de coneixements lingüístics en alemany, anglès, francès i italià exigit per a l'admissió als programes d'intercanvi, mitjançant:
- La matrícula de l'EIM del curs actual - Consulta els cursos
- La inscripció i realització de les proves d'acreditació de la convocatòria de gener

Així mateix, els estudiants que hagin obtingut la plaça de mobilitat internacional poden millorar la seva competència lingüística, abans de traslladar-se a la universitat d'acollida, mitjançant l'accés subvencionat als cursos de capacitació de l'EIM.

Aquestes convocatòries es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia i de les indicacions de les autoritats sanitàries competents.


Inscripció:

del 9 de novembre de 2020 al 10 de gener de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 79 euros
Tarifa general: 157 euros

Data de l'examen escrit:

dimarts, 12 de gener de 2021

Hora de l'examen escrit:

de 10 a 13 hores

Data de l'examen oral:

dimecres, 13 de gener de 2021

Hora de l'examen oral:

Disponible properament

Lloc de l'examen oral:

Videoconferència

Observacions

L'enllaç per fer la videoconferència i l'hora s'enviarà per correu electrònic.

Estructura de l'examen:
Resultats:
Inscripció:

del 9 de novembre de 2020 al 10 de gener de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 79 euros
Tarifa general: 157 euros

Data de l'examen escrit:

dimecres, 13 de gener de 2021

Hora de l'examen escrit:

de 10 a 13 hores

Data de l'examen oral:

dijous, 14 de gener de 2021

Hora de l'examen oral:

Disponible properament

Lloc de l'examen oral:

Videoconferència

Observacions

L'enllaç per fer la videoconferència i l'hora s'enviarà per correu electrònic.

Estructura de l'examen:
Resultats:
Inscripció:

del 9 de novembre de 2020 a l'11 de gener de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 79 euros
Tarifa general: 157 euros

Data de l'examen escrit:

dijous, 14 de gener de 2021

Hora de l'examen escrit:

de 10 a 13 hores

Data de l'examen oral:

divendres, 15 de gener de 2021

Hora de l'examen oral:

Disponible properament

Lloc de l'examen oral:

Videoconferència

Observacions

L'enllaç per fer la videoconferència i l'hora s'enviarà per correu electrònic.

Estructura de l'examen:
Resultats:
Inscripció:

del 9 de novembre de 2020 al 10 de gener de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 79 euros
Tarifa general: 157 euros

Data:

dimarts, 12 de gener de 2021

Hora:

de 16 a 19 hores

Estructura de l'examen:
Resultats:
Inscripció:

del 9 de novembre de 2020 al 12 de gener de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 79 euros
Tarifa general: 157 euros

Data:

divendres, 15 de gener de 2021

Hora:

de 10 a 13 hores

Estructura de l'examen:
Resultats:
Inscripció:

del 9 de novembre de 2020 al 10 de gener de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 79 euros
Tarifa general: 157 euros

Data:

dimarts, 12 de gener de 2021

Hora:

de 10 a 13 hores

Estructura de l'examen:
Resultats:
Inscripció:

del 9 de novembre de 2020 al 12 de gener de 2021

Import:

Tarifa reduïda: 79 euros
Tarifa general: 157 euros

Data:

dijous, 14 de gener de 2021

Hora:

de 11 a 14 hores

Estructura de l'examen:
Resultats:


Més exàmens d'anglès

En el cas d’haver de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM ofereix l’examen de certificació individual EIM.

Es tracta d’una prova amb la que s’obté una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona, reconeguda per la Generalitat de Catalunya. Les persones interessades han de sol·licitar-ho a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podran obtenir el certificat.

Perquè a l’EIM?
Més informació