Acreditació de coneixements d'idiomes pre-Erasmus

generic

Acreditació de coneixements d'idiomes pre-Erasmus
L'EIM ofereix als sol·licitants a les places de mobilitat internacional la possibilitat d'acreditar el nivell de coneixements lingüístics en alemany, anglès, francès i italià exigit per a l'admissió als programes d'intercanvi, mitjançant:
- La matrícula de l'EIM del curs actual - Consulta els cursos
- La inscripció i realització de les proves d'acreditació de la convocatòria de gener

Així mateix, els estudiants que hagin obtingut la plaça de mobilitat internacional poden millorar la seva competència lingüística, abans de traslladar-se a la universitat d'acollida, mitjançant l'accés subvencionat als cursos de capacitació de l'EIM.


Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 7 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

dijous, 9 de gener de 2020

Estructura de l'examen:
Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 7 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

dijous, 9 de gener de 2020

Estructura de l'examen:
Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 8 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

divendres, 10 de gener de 2020

Estructura de l'examen:
Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 8 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

divendres, 10 de gener de 2020

Estructura de l'examen:
Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 9 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

dilluns, 13 de gener de 2020

Estructura de l'examen:
Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 9 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

dilluns, 13 de gener de 2020

Estructura de l'examen:
Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 12 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

dilluns, 14 de gener de 2020

Estructura de l'examen:
Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 9 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

divendres, 10 de gener de 2020

Hora de l'examen:

10-13h

Estructura de l'examen:
Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 12 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

dimecres, 15 de gener de 2020

Hora de l'examen:

10-13h

Estructura de l'examen:
Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 12 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

dimecres, 15 de gener de 2020

Hora de l'examen:

16-19h

Estructura de l'examen:
Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 8 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

dijous, 9 de gener de 2020

Hora de l'examen:

10-13h

Estructura de l'examen:
Inscripció:

del 4 de novembre de 2019 al 6 de gener de 2020

Import:

Tarifa reduïda: 78 euros
Tarifa general: 155 euros

Data de l'examen:

dimarts, 7 de gener de 2020

Hora de l'examen:

10-13h

Estructura de l'examen:


Més exàmens d'anglès

En el cas d’haver de certificar el nivell d’idiomes de manera immediata, l’EIM ofereix l’examen de certificació individual EIM.

Es tracta d’una prova amb la que s’obté una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona, reconeguda per la Generalitat de Catalunya. Les persones interessades han de sol·licitar-ho a través del següent enllaç i en el termini de 10 dies podran obtenir el certificat.

Perquè a l’EIM?
Més informació