Cursos d'idiomes

generic

Cerca el teu curs

L'Escola d'Idiomes Moderns (EIM), ofereix formació en llengües estrangeres al conjunt de la comunitat universitària, i també a institucions públiques i privades, amb una marcada vocació de qualitat i exigència formal. S'ofereixen cursos ordinaris de nivell i cursos extraordinaris d'introducció, de fluïdesa oral, de preparació d'exàmens o per a estudiants de diferents disciplines universitàries. També es programen cursos a mida per tal de portar la reconeguda qualitat de l'ensenyament de l'EIM a l'àmbit laboral, relacionant els cursos directament amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (MECR).Anglès
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell A1
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell A1
(online segona part) amb examen acreditatiu presencial
50h.
Des de: 356,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell A1
(online primera part)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell A1
(online segona part)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell A1
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior post-principiants 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior principiants 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior principiants-zero 1
20h.
Des de: 255,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell A2
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell A2
(online segona part) amb examen acreditatiu presencial
50h.
Des de: 356,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell A2
(online primera part)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell A2
(online segona part)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell A2
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior elemental 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior elemental-alt 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior elemental-baix 1
20h.
Des de: 255,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B1
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B1
(semipresencial)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B1
(videoconferència)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B1
(online segona part) amb examen acreditatiu presencial
50h.
Des de: 356,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B1
(online primera part)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B1
(online segona part)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B1
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B1
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B1
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior intermedi 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior intermedi-alt 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior intermedi-baix 1
20h.
Des de: 255,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2.1
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2.1
(semipresencial)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2.1
(videoconferència)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2.1
(online segona part) amb examen acreditatiu presencial
50h.
Des de: 356,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2.1
(online primera part)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2.1
(online segona part)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2.1
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2.1
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2.1
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior suficiència 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior suficiència-alt 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior suficiència-baix 1
20h.
Des de: 255,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2
(semipresencial)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2
(videoconferència)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca.
Anglès
nivell B2
(intensiu)
50h.
Des de: 485,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2
(online segona part) amb examen acreditatiu presencial
50h.
Des de: 356,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2
(exprés)
40h.
Des de: 413,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca.
Anglès
nivell B2
(videoconferència exprés)
40h.
Des de: 359,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2
(online primera part)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2
(online segona part)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell B2
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
preparació B2 FIRST
(exprés)
40h.
Des de: 413,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
preparació B2 FIRST
(semipresencial exprés)
40h.
Des de: 359,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior avançat baix 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior superior 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior superior-alt 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
sènior superior-baix 1
20h.
Des de: 255,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1.1
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1.1
(semipresencial)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1.1
(videoconferència)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1.1
(online segona part) amb examen acreditatiu presencial
50h.
Des de: 356,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivel C1.1
(online segunda parte)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1.1
(online primera part)
50h.
Des de: 253,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1.1
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1.1
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1.1
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1
(semipresencial)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1
(videoconferència)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca.
Anglès
nivell C1
(intensiu)
50h.
Des de: 485,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca.
Anglès
nivell C1
(videoconferència exprés)
40h.
Des de: 359,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
preparació C1 ADVANCED
80h.
Des de: 718,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C1
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
preparació C1 ADVANCED
(exprés)
40h.
Des de: 413,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
preparació C1 ADVANCED
(semipresencial exprés)
40h.
Des de: 359,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
preparació C1 ADVANCED
(videoconferència exprés)
40h.
Des de: 359,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C2.1
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C2.1
(semipresencial)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C2.1
(videoconferència)
100h.
Des de: 718,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C2.1
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C2.1
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C2.1
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C2
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C2
(semipresencial)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C2
(videoconferència)
100h.
Des de: 718,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C2
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
nivell C2
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
preparació C2 PROFICIENCY
(semipresencial exprés)
40h.
Des de: 359,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Anglès
preparació C2 PROFICIENCY
(videoconferència exprés)
40h.
Des de: 359,00€
Anglès
TP project
(presencial)
35h.
Des de: 0,00€


No has trobat l’idioma i/o el tipus de curs que necessites? Explica’ns-ho al formulari Més informació i farem tot el possible per a oferir-te’l.

Alemany Francès
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A1
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A1
(online)
100h.
Des de: 413,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A1
(online) amb examen acreditatiu presencial
100h.
Des de: 485,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A1
(videoconferència)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A1
(semipresencial exprés)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A1
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A1
(videoconferència primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A1/A2
(semipresencial exprés)
100h.
Des de: 718,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A2
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A2
(online) amb examen acreditatiu presencial
100h.
Des de: 485,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A2
(semipresencial)
100h.
Des de: 718,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A2
(online)
100h.
Des de: 413,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A2
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell A2
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
sènior elemental 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
sènior intermedi 1
20h.
Des de: 255,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
sènior suficiència 1
20h.
Des de: 255,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell B1
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell B1
(semipresencial)
100h.
Des de: 718,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell B1
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell B1
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 431,00€
Francès
preparació Mobilitat Internacional
40h.
Des de: 413,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell B2.1
100h.
Des de: 899,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell B2.1
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell B2
(presencial i videoconferència)
100h.
Des de: 899,00€
Acredita nivell MECR Es pot demanar beca. Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell B2
(semipresencial)
100h.
Des de: 718,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell B2
(presencial i videoconferència primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Francès
nivell B2
(semipresencial primera part)
50h.
Des de: 431,00€


No has trobat l’idioma i/o el tipus de curs que necessites? Explica’ns-ho al formulari Més informació i farem tot el possible per a oferir-te’l.

Italià Japonès
Acredita nivell MECR Aprofita el descompte d'aquest curs.
Japonès
nivell A1
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Japonès
nivell A2.1
(primera part)
50h.
Des de: 485,00€


No has trobat l’idioma i/o el tipus de curs que necessites? Explica’ns-ho al formulari Més informació i farem tot el possible per a oferir-te’l.

Xinès
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Xinès
nivell inicial I
60h.
Des de: 160,00€
Aprofita el descompte d'aquest curs.
Xinès
nivell inicial II
60h.
Des de: 160,00€


No has trobat l’idioma i/o el tipus de curs que necessites? Explica’ns-ho al formulari Més informació i farem tot el possible per a oferir-te’l.

Perquè a l’EIM?
Més informació